Tazele
İnsan Haklari İhlali İddiasi Başvuru Formu

İnsan Hakları İhlali İddiası Başvurusu

İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI İLE BİREYSEL BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE..

İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak görevi, 21/06/2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na verilmiştir.

14/06/2012 tarih ve 6328 sayılı Kanun ile de, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Bakanlık Makamının 27/02/2004 tarihli onayı ile kurulan İçişleri Bakanlığı İnsan hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosunca, kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) tarafından insan hakları ihlallerine maruz kalanların ihbar ve şikayetleri değerlendirilmektedir. Bunların dışındaki insan hakları ihlali niteliğinde görülen başvuruların, Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na (www.tihek.gov.tr) veya Kamu Denetçiliği Kurumu’na (www.ombudsman.gov.tr) yapılması gerekmektedir

Ayrıca müfettiş görevlendirilmesini gerektirmeyen ihbar ve şikâyetler de değerlendirilmemektedir. Başvurunuzun daha hızlı sonuçlanabilmesi için bu tür talep ve şikâyetlerinizi lütfen ilgili kurum veya kuruluşlara yapınız.


Yapmak İstediğiniz Başvuru Bakanlığımızla İlgili mi?


T.C. İçişleri Bakanlığı - Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü - © 2011